ساخت حساب کاربری

فروشگاه وب‌سایت باب‌آرت

ثبت نام در فروشگاه

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

اگر برای ثبت نام مشکلی دارید و یا وقت ندارید ، اطلاعات مورد نیاز زیر را از طریق صفحه ارتباط با ما ارسال کنید ، تا حساب کاربری شما را در سایت بسازیم و سپس اطلاعات حساب کاربری‌تان را برایتان بفرستیم که بتوانید به راحتی وارد سایت شوید.

اطلاعات مورد نیاز برای ساخت حساب کاربری

  1. ایمیل معتبر (که بتوانید همیشه به آن دسترسی داشته باشید)
  2. نام و نام خانوادگی

ارتباط با ما